smart-ethernet-remote-iologik-e2210.png

GIAO THỨC SNMP CHO TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

Để giám sát các thiết bị hoạt động trong tòa nhà, chúng ta cần những thiết bị chuyên dụng cũng như giải pháp phần mềm. Để hệ thống có độ linh động cao, chúng ta cần sử dụng các giao thức mở mở. Giao thức SNMP là sự lựa chọn đầu tiên của họ, vì nó được dùng rộng rãi và được hiểu biết nhiều trong công nghệ thông tin. Sản phẩm Moxa ioLogik Active Ethernet I/O như một I/O server để kết nối các cảm biến trong hệ thống tự động hóa tòa nhà.

Giải pháp của Moxa

Dòng sản phẩm ioLogik như một I/O server để kết nối các cảm biến trong các tòa nhà hay các công trình của khách hàng. Các dòng sản phẩm ioLogik của Moxa, trang bị các công nghệ quen dùng rộng rãi trong ngành IT và tự động hóa. Giao thức SNMP hỗ trợ viết các phần mềm điều khiển dễ dàng; qua 12 đầu vào số và 8 đầu ra số, cung cấp nhiều kết nối vào ra cùng lúc. Thư viện MXIO dành cho lập trình VB, VC, BCB, .NET và C sẽ giúp lập trình viên tự triển khai hệ thống của họ. Để việc kết nối hệ thống trở nên dễ dàng hơn, công nghệ Moxa’s Click&Go™ thiết lập các lệnh đơn giản IF-THEN-ELSE quen thuộc trong công nghệ thông tin để cấu hình hệ thống trong vài phút mà không cần phải đào tạo sử dụng.

Moxa đem đến lợi ích

  • Giao thức Ethernet- Sử dụng giao thức SNMP cho điều khiển I/O
  • Kích cỡ nhỏ để tiết kiệm không gian
  • Dịch vụ hỗ trợ dài hạn

ioLogik E2210

Smart Ethernet Remote I/O with 12 DIs, 8 DOs

  • Kích hoạt dịch vụ gửi tin nhắn SNMP Trap
  • Điều khiển và giám sát các thiết bị I/O qua giao thức SNMP
  • Kích thước nhỏ nên tiết kiệm không gian lắp đặt